Ελεγχος φορτίων

Το HR-02 είναι μια συσκευή η οποία ελέγχει δύο φορτία μετρώντας συνεχώς την γενική κατανάλωση ρεύματος. Μπορεί να διακόψει δηλαδή δύο φορτία σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης σε Amper. Σκοπός είναι η αποφυγή της πτώσης της γενικής ασφάλειας.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗς

ΜΕΙΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 230Vac

Κατανάλωση Ρεύματος: 5,5 W

Έξοδοι: 2 (επαφές ρελέ 1 x 25Α και 1 x 16Α)

Είσοδοι: Μετασχηματιστής ρεύματος 100A

Διαστάσεις: 89 x 54 x 66

Βάρος: 162 g

Μέγιστο Ωμικό Φορτίο : 30A / 250 Vac και 16A / 250 Vac

Θερμοκρασία: Από -15oC έως 65oC

Υγρασία: Από 20%RH έως 85%RH

Εγγύηση: 2 χρόνια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν η συσκευή μετρήσει κατανάλωση μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε ορίσει με τα
διακοπτάκια απενεργοποιεί και τα δύο ρελέ 25 Α και 16 Α. Όταν η κατανάλωση πέσει
κάτω από την μέση τιμή και μετά από χρόνο 12 λεπτών από την στιγμή
απενεργοποίησης τότε ενεργοποιείται το ρελέ των 25 Α. Για να ενεργοποιηθεί και το
ρελέ των 16 Α πρέπει να πέσει κάτω από την ελάχιστη κατανάλωση.